Zuzendariak Covid-19 egoeraren berri eman nahi dizue, ikastolako protokoloak zelan dauden argitzeko, eta bide batez, aste honetan izan ditugun konexio arazoen berri ere.