Pribatutasun politika

Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Itxaropena ikastolak honako informazio hau ematen du datu pertsonalen tratamenduari buruz: Kontsultak egiten edo eskatzen dituzten pertsonak

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

– Arduradunaren identitatea: itxaropena ikastola
– IFK: F48195671
– Helbidea: Seber Otxoa 2, Trapagaran 48510
– Telefonoa: 944862129
– Posta elektronikoa: Idazkaritza@itxaropenaikastoa.eus

Zer helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, kasuaren arabera, formularioetan, postan eta beste dokumentu batzuetan lehen informazio-geruza gisa agertzen den testuari dagokionez, helburu hauetarako: Jasotako kontsulten eta informazio-eskaeren kudeaketa eta arreta. Gure kontratu- edo kontratu-aurreko harremanaren kontabilitate-, zerga- eta administrazio-kudeaketa egiteko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak gordetzeko behar den denbora gordeko da, datu horiek zertarako bildu ziren eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizunak zehazteko.

Zein da zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa?

Zure datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria kontsulta egiten duen edo informazioa eskatzen duen interesdunaren adostasuna da, helburu espezifiko baterako edo batzuetarako. Zure datu pertsonalen komunikazioa beharrezkoa da kontsultari edo eskaerari erantzuteko. Tratamenduaren arduradunak lortu nahi dituen interes legitimoak betetzea, hornitzaileei edo hornitzaile izan daitezkeenei zerbitzuak ematen dizkieten harremanetarako pertsonen datuen tratamenduari dagokionez.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak hala agintzen ez badu.

Zein dira zure eskubideak zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean?

Zure datu pertsonalei dagokienez, eskubidea duzu Itxaropena ikastola zure datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzeko, bai eta datu zehaztugabeak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak jaso ziren helburuetarako. Gainera, egoera jakin batzuetan, zure datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango duzu; kasu horretan, Itxaropena ikastolak erreklamazioen ariketarako edo defentsarako baino ez ditu gordeko.

Era berean, inguruabar jakin batzuetan eta zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, zure datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin ahal izango duzu; kasu horretan, datu horiek tratatzeari utziko diogu, arrazoi legitimo larriengatik edo erreklamazio posibleak erabili edo defendatzeagatik izan ezik. Zure datuen tratamendua automatizatua denean eta kontratu baten onarpenean edo betearazpenean oinarritzen denean, eman dizkiguzun datu pertsonalak formatu egituratu batean jasotzeko eskubidea ere izango duzu, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatuan, bai eta beste arduradun bati helarazteko ere.

Adierazitako eskubideetako edozein baliatzeko, idatziz jo dezakezu Itxaropen ikastolara, lehen adierazitako posta-helbidera, edo, bestela, idazkaritza@itxaropenaikastola.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz. Eskabidearekin batera, zure NANaren kopia aurkeztu beharko duzu, nortasuna egiaztatzeko.

Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu, bereziki zure eskubideak baliatzean erantzunik jaso ez baduzu.

Horretarako, idazki bat bidali beharko duzu helbide honetara: Jorge Juan kalea 6, 28001 Madril, edo zure egoitza elektronikoa (www.agpd.es).